Mittarit

Tensiometri päältä luettava

Tensiometrin avulla voidaan arvioida kastelutarvetta.

Kastelutarpeen arviointi kasvun eri vaiheissa on vaikeaa. Usein kastelu aloitetaan liian myöhään tai sitä ei ole riittävästi. Veden tarve vaihtelee jopa lohkon eri osissa esim. kun maalaji vaihtuu tai lohkon pinnanmuodoissa on suuria vaihteluita. Tensiometrillä kastelun tarve voidaan määrittää tarkasti.

Tensiometri sivusta luettava

Tensiometrin avulla voidaan arvioida kastelutarvetta.

Kastelutarpeen arviointi kasvun eri vaiheissa on vaikeaa. Usein kastelu aloitetaan liian myöhään tai sitä ei ole riittävästi. Veden tarve vaihtelee jopa lohkon eri osissa esim. kun maalaji vaihtuu tai lohkon pinnanmuodoissa on suuria vaihteluita. Tensiometrillä kastelun tarve voidaan määrittää tarkasti.

Kasvualustamittari

Kasvualustan kosteus- ja johtokykymittari

Delta-T Devices W.E.T. Sensor Kit sisältää kaiken tarvittavan kasvualustan johtokyvyn, kosteusprosentin ja lämpötilan mittaamiseen. Soveltuu erilaisille kasvualustoille. Kätevän kokoisella laitteella voidaan tallentaa mittaukset sen sisäiseen muistiin, ja tiedot voidaan purkaa tietokoneelle niiden tarkastelemiseksi.

© 2020 Marja-Suomen Taimituotanto Oy