Myyntiehdot

1. Myyjä vahvistaa, että taimistollamme kasvatetut taimet ovat taimiaineistolain ja -asetuksen mukaisia.

2. Myyjä vahvistaa, että tuodut taimet on tuotettu lähtömaan tervetaimituotantoehtojen mukaisesti. Niiden osalta noudatetaan tuotantomaan kauppasopimuksia. (Hollannin taimikaupan kauppasopimus).

3. Taimet luovutetaan myyjän valitseman kuljetusliikkeen tai ostajan itsensä haltuun. Ostajan tai ostajan edustajan on luovutuksen yhteydessä tarkastettava luovutetut taimet. Kuljetukset myyjältä ostajalle tapahtuvat ostajan riskillä ja kustannuksella. Taimien pakkaukset ja pakkauskustannukset sisältyvät taimien hintaan, mikäli toisin ei ole sovittu.

4. Ostaja tai ostajan edustaja on velvollinen tarkastamaan taimet heti ja tekemään mahdolliset reklamaatiot viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun taimet on vastaanotettu. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti. Ostajalla ei ole edellä mainittujen aikojen jälkeen oikeutta vedota tavarassa olevaan virheeseen, mikäli se olisi tavaraa tarkastettaessa ollut havaittavissa.

5. Myyjä rajoittaa vastuunsa virheellisten taimien määrään ja arvoon. Myyjällä on aina mahdollisuus korvata virheellinen taimimateriaali uusilla taimilla.

Maksuehto

Maksuehto on 14 päivää netto ja edellä mainittu 14 päivää lasketaan siitä, kun taimet on luovutettu ostajalle tai ostajan edustajalle. Myyjä voi myös vaatia käteissuoritusta, mikäli ostajan kanssa on näin sovittu tai myyjällä on muu perusteltu syy vaatia suoritusta ennen tavaran toimittamista.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on 8% p.a. laskun eräpäivästä lukien.

Oikeuspaikka

Mikäli tämän sopimuksen mukaisesta toimituksesta syntyy riitaa, sopivat osapuolet, että asia käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion istuntopaikassa.

Ostaja ilmoittaa perehtyneensä näihin kauppaehtoihin ja hyväksyy ne noudatettavaksi osapuolten välillä.

Muilta osin sovelletaan kauppalain säädöksiä.

© 2020 Marja-Suomen Taimituotanto Oy