Tunneliviljelystä yleisesti

Tunneliviljely

20170720_135658-2

Tunneliviljelyyn siirtymisellä voidaan saavuttaa useita etuja avomaaviljelyyn verrattuna. Markkinoiden rakenne muuttuu vähitellen: hyvälaatuiset tunneleissa tuotetut kotimaiset marjat valtaavat markkinat takaisin tuontimarjoilta. Näin on käynyt mm. Isossa-Britanniassa.

Kaupan kannalta tunneliviljelyllä on useita etuja. Tuoreita marjoja voidaan tarjota pitkän satokauden ajan. Hinta on vakiintunut ja marjat ovat kaupalle kannattava artikkeli. Marjat ovat laadultaan parempia kuin avomaalla tuotetut ja toimitusvarmuus tuottajalta kaupalle paranee.

Marjojen viljelijän kannalta tunneliviljelyllä saavutetaan useita etuja perinteiseen avomaaviljelyyn verrattuna:

 • Maapohjaviljelyssä mansikan sato aikaistuu noin 2 viikkoa, harsoja käytettäessä kolmisen viikkoa
 • Marjojen laatu paranee ja 1. luokan marjojen osuus kasvaa
 • Tunneleissa voidaan säädellä kasvuolosuhteita, jolloin satoa voidaan varhaistaa tai myöhästyttää sekä käyttää erilaisia viljelytekniikoita
 • Kuivemman ilman vuoksi sienitautien määrä vähenee
 • Biologisen torjunnan käyttö mahdollistuu
 • Sadon määrä kasvaa
 • Sateiset säät eivät vaikuta viljelyyn ja sadonkorjuuseen
 • Marjojen markkinointiaika pitenee, marjat voidaan poimia kypsinä, kokonaismyynti kasvaa, koko sato saadaan talteen
 • Marjojen kauppakestävyys paranee ja sesonkia voidaan kohdentaa niihin aikoihin, jolloin marjoista saadaan paras hinta
 • Markkinointiin saadaan varmuutta, kun marjojen ostaja voi luottaa, että sovitut marjamäärät toimitetaan kaikissa olosuhteissa
 • Tunnelin paikkaa voidaan vaihtaa ja viettävät lohkot soveltuvat tuotantoon hyvin.

Viljelyssä huomioitavaa:

 • Tavoitteena on kattaa pinta-alayksikköä kohti korkeammat tuotantokustannukset määrältään ja laadultaan paremmalla sadolla sekä oikea-aikaisella sadon ajoittamisella
 • Tuotannon säädeltävyys kasvaa, mutta samalla kasvaa tarkkuusvaatimus (lannoitus, kastelu, kasvinsuojelu, tilan käyttö)
 • Käsityötä tarvitaan avomaatuotantoa enemmän
 • Vihannespunkit torjutaan biologisesti petopunkkeja käyttämällä
 • Skotlannin olosuhteissa tunnelit ovat kestäneet 25 m/s puhaltavan tuulen. Kovalla myrskyllä reunamuovit nostetaan ylös.
 • Tunneliviljelyn myötä satokausi pidentyy ja saatetaan tarvita uusia markkinointikanavia.

Kausihuoneelle pitkä satokausi

Satokautta voi jatkaa sekä varhaistamalla että myöhästyttämällä satoa. Sato aikaistuu 2 – 3 viikkoa ja myöhäistuotantoon voi käyttää satotaimia tai vadelmalla syyssatolajikkeita. Satokausi jatkuu normaalista kuukauden avomaan sadosta jopa 15 viikkoon. Satotaso nousee myös merkittävästi parempien kasvuolosuhteiden ansiosta. Marjakoko kasvaa ja epämuotoisten marjojen osuus pienenee.

Kasvitautien riski pienenee

Kasvitautien riski vähenee tunneliviljelyssä. Varsinkin kosteudesta hyötyvän harmaahomeen esiintyminen vähenee. Tämä alentaa kasvinsuojelun kustannuksia. Biologinen torjunta toimii myös kasvihuoneolosuhteissa avomaata paremmin.

Markkinavarmuus

Marjoille saa pitkän satokauden ja varmuuden päivittäisiin toimituksiin, sillä sateiset säät eivät vaikuta tunneliviljelyssä sadonkorjuuolosuhteisiin kuten avomaalla. Pitkä satokausi mahdollistaa markkinoinnin suunnittelun yhdessä vähittäismyyjien ja tukkuostajien kanssa.

Investointi maksaa itsensä 2-3 vuodessa

Korkeampi satotaso ja varsinkin marjojen suurempi markkina-arvo maksavat kustannukset nopeasti takaisin. Huonosta säästä johtuva viljelyriski poistuu, jolloin koko sato voi olla kauppakelpoista. Näistä seikoista johtuen Elite-tunnelit maksavat itsensä takaisin 2-3 vuoden viljelyjakson aikana.

Kysy lisää tunneliviljelystä ja tee tarjouspyyntö täydellisestä toimitussisällöstä tarjouspyyntölomakkeen kautta, puhelimitse 040 5054 035 tai sähköpostitse jarmo.roppanen@taimituotanto.net!