Tunnelin rakentaminen

Kasvutunnelien pystytys

 Espanjalainen tunnelimalli (kaariväli 2,2 m)

1.PAIKAN MERKITSEMINEN

 Tarvitaan:

– 3 henkilöä
– Rullamitta, pitkä teräsmitta n. 30 m
– Joustamatonta linjalankaa tunnelin pituuden verran
– Jalkojen paikkojen merkintään esim. paksuja mehupillejä, puutappeja tms.

Tunnelien pituus voi vaihdella, mutta niitä pystytetään vähintään kolme vierekkäin, jolloin rakenteesta saadaan riittävän tukeva. Tunnelin maksimipituus on 350 metriä, mutta noin 100 metriä on käytännöllinen pituus.

Pystytyksessä on tärkeää saada päädyt ja reunat suoraan. Mittaus aloitetaan ns. kirvesmiehen kolmiolla.

a) Merkitse aluksi tunnelin ensimmäiset päätykulmat. Mittaa sen jälkeen kirvesmiehen kolmio päätymitalla 24 m (kolmen tunnelin leveys), sen jälkeen kolmion toinen sivu 18 metriä ja sitten mitta kulmasta kulmaan, 30 metriä. Näin olet saanut suoran kulman.

Ota samat mitat toisesta päätykulmasta, jolloin sinulle muodostuu toinen suora kulma. Ota vielä kulmista ristimitat, joilla varmistat suorat linjat.

b) Mene tunnelilinjassa eteenpäin ja tee uudelle alueelle samat mittaukset. Näin saat molemmille sivuille suoraan linjaan kolme keppiä. Tämän jälkeen voit laittaa tunnelin toiseen päätyyn kulmapaalut ja virittää linjanarut tunnelin reunajalkarivien kohdalle.

c) Tämän jälkeen reunalinjalle merkitään jalkojen paikat 2,20 metrin välein. Tässä voit käyttää apuna 2,2 m pitkää rimaa tai pitkää mittaa n. 30 m (mielellään teräsmitta) jonka toiselle puolelle voi merkitä jalkojen paikat sopivin välein. Tällöin ei tarvitse laskea joka kerta jalkojen etäisyyttä erikseen. Tunnelin toinen reuna merkitään samoin.

d) Kun tunnelin ulkoreunat on merkitty, kiinnitetään jalat reunariveihin. Ensimmäisten jalkojen välin tulee olla ehdottoman tarkasti 2,20 m koska päädyn tukiraudat ovat tietyn mittaiset ja näin pääty saadaan varmasti suoraan. Tämän jälkeen linjalankaa tai mittaa käyttäen merkitään jalkarivien paikat kahdeksan metrin välein. Lankaa tai pitkää mittaa siirretään reunariveissä ja keskelle merkitään jalkojen paikat käyttämällä esim. kirkkaita mehupillejä. Päätyjen jalkarivien tulee olla ehdottomasti suorassa linjassa.

tunneli1

e) Jalka-ankkurit kiinnitetään jokaisen jalkarivin kohdalle 1,5 metrin päähän päädyn jalkarivistä jos ankkureita käytetään.

Mikäli tunnelin jalkajako ei satu tasan 2,20 metrin välein, jätetään keskiosaan lyhyempiä jalkavälejä. Jos esim. kivet estävät jalan poraamisen oikeaan kohtaan, voidaan jalan paikkaa muuttaa rivin suunnassa n. 50 cm.

2.KAARIEN TAIVUTUS

Kaaret: 10 metriä pitkiä galvanoidusta teräksestä valmistettuja putkia. Seinämän vahvuus 2,0 mm, halkaisija 40 mm.

Putkien taivutus on tehtävä huolellisesti, mutta aivan mittatarkkoja niiden ei tarvitse olla. Putkien taivutus tehdään yleensä paikanpäällä ammattilaisen toimesta, kysy lisää Jarmolta! Mikäli jokin kaarista ei ole muodoltaan hyvä, se käytetään tunnelin keskiosissa.

 • putkien alku- ja loppupäähän jätetään 1 m suora osa (mitta merkitään taivutuslaitteen työpöydälle, 1 m koneen molemmin puolin)
 • kone asetetaan tasaiselle alustalle ja kiinnitetään alustaan
 • valmiit kaaret: taivutuskulma on sopiva kun kaaren alaosan mitta putken keskeltä putken keskelle on 7,85 -7,95 m.

Taivutetut kaaret nostetaan Y-jalkoihin kiinni.

3.PÄÄDYN TUENTA

Tarvikkeet:

 • suoria 2,40 cm, 2,50 ja 3,50 m pitkiä putkia
 • pultteja ja muttereita

Reunan sivutuenta

tunneli2

Päädyn tuenta aloitetaan kiinnittämällä toisen Y-jalan alaosasta 2,40 m:n putki ensimmäisen Y-jalan yläosaan. Alaosa kiristetään, yläosa jätetään löysälle. Tämän jälkeen laitetaan ensimmäiseen jalkaväliin toinen putki toisin päin eli ensimmäisen jalan alaosasta toisen yläosaan.

tunneli4

Tämän jälkeen kiinnitetään toiseen jalkaväliin 2,40 m:n putki samalla tavoin. Alaosa kiristetään, yläosa jätetään löysälle. Yläosan korkeutta säätämällä saadaan kaaret tuettua suoraan. Päädyn kaari jätetään hiukan ulospäin ja kun kaaret ovat halutussa asennossa, voidaan putkien yläosat kiristää paikoilleen. Pääty kiristyy suoraan myöhemmin, kun köydet kiristetään. Käytä apuna vatupassia.

Päätykaaren tuenta

 Päätykaaret tuetaan toisesta kaaresta lähtevillä 2,5 m:n (alempi) ja 3.5 m:n (ylempi) putkilla.

tunneli3

 Putket kiinnitetään päätykaareen karkeasti jakaen puolikaari kolmeen osaan. Putket lähtevät toisesta kaaresta noin 20 cm kaaren alaosasta ylöspäin. Putkien avulla asetetaan päätykaari sopivaan asentoon, hiukan pystylinjasta ulospäin. Asentoa säädetään siirtämällä putkien alaosaa ylös- tai alaspäin. Kun jako on sopiva, tarkistetaan että putkien yläosassa jako on mahdollisimman tasan 1/3, 1/3 ja 1/3. Tämän jälkeen kiristetään kaikki putket paikoilleen.

Lopuksi päätyjen kiinnitykset teipataan ilmastointiteipillä, etteivät kiinnikkeet riko muovia.

Tunnelin keskituenta

Tunnelin päälle, 4 metriä tunnelin reunasta laitetaan kahteen ensimmäiseen kaariväliin 2,20 metrin putki. Kun päädyt on tuettu, tunnelin yläosaan kaarien alapuolelle kiinnitetään ns. harjaputki, joka tukee kaaret toisiinsa ja estää kaarien kallistumiset. Putki kiinnitetään roikkumaan T-kappaleilla jokaisesta kaaresta, joka kiinnitetään kaareen tulevaan pidikkeeseen. Harjaputket liitetään yhteen liitoskohdan päälle tai sisään laitettavalla putkella.

4.ULKOSIVUN TUENTA

Ulkosivu tuetaan vaakatasoon 8 metriä pitkillä, 35 mm:n putkilla. Putket liitetään toisiinsa 50 cm:n pituisilla, halkaisijaltaan 40 mm:n jatko-osilla.

Sivuttaistuen-kiinnitys

Sivuttaistuki kiinnitetään Y-jalan ulkosivulle, noin 15 cm Y-osan alapuolelle.

Sivumuovi voidaan kiinnittää tähän putkeen. Sivumuovit eivät kuulu toimitukseen. Siihen voidaan käyttää 4 m leveää muovia. Muovi asetetaan köysien varaan kaksin kerroin ja kiinnitetään köydellä Y-jalkoihin. Näin tunnelista saadaan lämpimämpi.

5.MUOVIN LEVITYS

Uusi muovi vedetään joko suoraan Y-jalkojen päälle tai niiden viereen, josta se nostetaan Y-jalkojen päälle käyttämällä jokaista kaarta pois paikaltaan. Tällöin on varottava rikkomasta muovia kaarta takaisin laittaessa. Muovin pituus on tunnelin pituus lisättynä 3 – 4 kaaren väliä, koska muovi käännetään päädyissä tunnelin sisäpuolelle päädystä katsottuna toiseen kaareen johon se kiinnitetään klipseillä.

Ennen muovin nostoa on hyvä tehdä tuulinarut valmiiksi. Pituudeltaan ne ovat noin 2 m pitempiä kuin kaaren pituus. Narun toiseen päähän tehdään pieni lenkki, joka kiinnitetään Y-jalan pidikkeeseen. Tuulinaruja laitetaan aina heti kun muovia on saatu vedettyä paikoilleen noin 10 – 20 metriä. Tuulinaru pitää juuri nostettua muovia paikallaan, kunnes varsinainen kiinnitysnaru saadaan laitettua. Tuulinarun voi jättää paikoilleen. Myös vetonarun voi tehdä tuulinarujen tekemisen yhteydessä.

vetonaru

Vetonaru koostuu kahdesta yhtä pitkästä narusta, jotka on yhdistetty toisiinsa esim. rautalenkillä, jonka läpi kiinnitysnaru kulkee. Vetonarun pituus on 2 x muovin leveys + 2 m

Vetonaru heitetään tunnelin yli siten että kummaltakin puolen yletytään naruun. Tällä narulla vedetään kiinnitysnaru paikalleen vuoroin kummaltakin puolelta kiskoen.

6.MUOVIN NOSTO

Muovi nostetaan tunnelin harjalle kaarien päälle yhtenä kasana josta se päästä lähtien vedetään kummallekin puolen alas. Muovia pitää jäädä päätyihin reilun 1 – 2  kaaren väli ylimääräistä pituus suunnassa.

Jatketaan nostamista, kunnes noin 10 – 20 metriä tunnelia on muovitettu. Muovia pitäisi jäädä noin 10 cm kummaltakin reunalta Y-jalan keskikohdan yli. Tuulisella ilmalla päädyn voi tehdä jo nyt valmiiksi. Seuraavaksi laitetaan ensimmäinen tuulinaru, joka saadaan paikoilleen heittämällä sen toinen pää muovin yli.

tuulinaru

Toinen pää kiinnitetään Y-jalassa olevaan tappiin ja toisella päällä naru kiritään. Kiriminen tapahtuu tekemällä naruun vajaan metrin korkeudelle Y-jalan päästä lenkki, jonka kautta narunpää pujotetaan siten, että naru kulkee Y-jalan pidikkeen kautta. Lopuksi naru sidotaan kiinni.

Tuulinaru

Kun muovi on tunnelin päällä ja tuulinarut kiinni, voidaan päädyt kiinnittää klipseillä paikoilleen. Uloimpaan kaareen klipsien alle laitetaan n. 12 cm leveä nauha estämään muovin repeytymistä. Tarvittaessa muovi halkaistaan keskeltä, sisälle käännettävältä osalta, jotta ylätukirauta ei olisi esteenä. Muovi kiinnitetään toiseen kaareen klipseillä ilman nauhaa.

7.MUOVIN KIINNITYS KÖYSILLÄ

Kiinnitysnarukerä viedään vastakkaiseen päähän samalle sivulle mistä lähdetään narua laittamaan ja se vedetään aloituspäähän koko tunnelin pituudelta. Keriä sidotaan tässä vaiheessa tarpeellinen määrä yhteen, riippuen tunnelin pituudesta. Keriä yhdistävistä solmuista tehdään mahdollisimman pieniä. Kiinnitysnaru laitetaan vetonarun lenkin läpi ja kiinnitysnarun pää sidotaan kiinni ensimmäisen kaaren Y-jalan pidikkeeseen

Aloitetaan kiinnitysnarun laittaminen ensin vetämällä se päätykaaren mukaisesti ja siitä eteenpäin samalta puolelta katsottuna joka toiseen kaareen. Tultaessa toiseen päähän jatketaan takaisin samalla tavalla.

muovit_ja_narut   kiinnitysnaru

Periaate miten narut ja muovi sijoitetaan

Vinkkejä

 • Muovin nostaminen kannattaa lähteä rinnepaikalla ylhäältä alaspäin.
 • Nostamisessa hyvänä apuvälineenä on esim. pehmeä noin metriä leveä harja, jossa on riittävän pitkä varsi. Muovin työntämiseen tunnelin harjalle ylösvoidaan käyttää myös n. 4m pitkää alumiiniputkea jonka päässä on iso koukku.
 • Päätyjen kiinnittäminen telineitä (traktoria) apuna käyttäen.
 • Jotta muovin saa hyvin tunnelin harjan yli nostettua, peräkärry traktorissa tai mönkijässä on hyvä apu, jos vain tunnelin sisällä pystyy ajamaan.
 • Tarpeeksi työntekijöitä muovia kiskomassa ja estämässä ettei tuulesta ole haittaa.
 • Köysien päät kannattaa suojata rispaantumiselta teipillä tai polttamalla.