Mansikan ja vadelman tunneliviljely

Mansikan ja vadelman tunneliviljely

 

Mansikan kukkavarsien tukinauha

Taustaa

 

Suomessa puutarhamarjojen tunneliviljely on alkanut yleistyä vasta 2010 -luvulla. Vuonna 2016 Luonnonvarakeskuksen laatimien tilastojen perusteella marjojenviljelystä tunneliviljelyä oli 26 hehtaarin alueella, joista 16 ha oli vadelmaa ja 10 ha oli mansikkaa. Suomessakin marjanostajat ovat siirtymässä suosimaan tunnelissa viljeltyä marjaa tasaisemman saatavuuden ja marjojen laadun vuoksi.

 

Viljelytarvikkeet

 

Mansikan viljely voidaan suorittaa, kuten avomaalla, maapohjaisena. Toisena vaihtoehtona on käyttää ns. Table Top -menetelmää. Siinä käytetään viljelykouruja, joihin mansikat laitetaan viljelylaatikoissa. Viljelykouruissa marjat ovat hyvällä poimintakorkeudella ja ne voidaan kerätä puhtaina.

Viljelylaatikoissa käytetään kasvualustana joko turvetta, kasvikuitua tai kookosta. Kookosrouheen on todettu soveltuvan ilmavuutensa vuoksi hyvin ruukkuviljelyyn ja taimien on todettu juurtuvan kookosrouheeseen nopeasti.

Kasvualustaa menee 12-24 l metrille, riippuen käytettävästä viljelylaatikosta. Taimia istutetaan taimikoosta, sekä taimien kasvatustavasta riippuen 6 – 12 kpl metrille.

Mansikalla viljelykouruihin tulee myös tuentanauha kukkaversoille.

vadelmaa-tunnelissaVadelmaa voidaan viljellä tunnelissa maapohjaisena kuten mansikkaakin. Vaihtoehtona voi käyttää kasvatusta säkeissä tai ruukuissa. Ruukkuina käytetään 7 tai 12 litran ruukkuja. Taimia istutetaan metrille 3-4 kpl, joissa on versoja 1-3/ruukku. Pienemmät ruukut ovat hieman tarkempia kastelun ja lannoituksen suhteen. Kasvualustoiksi käyvät samat materiaalit kuin mansikallakin

Vadelmantaimet kiinnitetään tukilankaan klipseillä. Molemmille puolille taimirivejä asetetaan myös tukiverkko, jolloin kasvavat taimet eivät rönsyile liikaa. Marjat kypsyvät tukiverkolla tuetuissa taimissa paremmin ja ne on helpompi poimia.

 

Taimien istutus

 

Taimien istutus viljelyolosuhteista riippuen maaliskuun alusta lähtien. Aikaisessa istutuksessa tarvitaan lämmitetyt tilat.

Alkuvaiheessa kastellaan taimet sadetuskastelulla. Istutusvaiheessa lannoitus on riippuvainen kasvualustasta. Jos käytetään valmiiksi lannoitettua kasvualustaa, niin lannoitusta ei aloiteta heti istutusten jälkeen. Jos käytetään lannoittamatonta kasvualustaa, niin lannoitus aloitetaan välittömästi kastelun mukana.

 

Viljelyolosuhteet

Lannoitus

 

Lannoite voidaan lisätä kasvualustaan tai sitä lisätään kasteluveden mukana. Kasteluveden mukana tapahtuva liuoslannoitus on kätevin tapa tunneliviljelyssä.

Lannoitus tapahtuu eri tavalla kasvuvaiheessa ja satovaiheessa. Lannoituksessa olennaista typpi-kaliumsuhde. Lannoituksessa seurataan kasteluveden sekä kasvualustan pH-arvoa ja johtokykyä (EC – lukuarvoa). Lannoitusta voidaan tarkentaa lehti- ja vesinäytteiden avulla.

Nykyaikaisessa viljelyssä lannoituksessa käytetään automaattista lannoite- ja kastelujärjestelmää.

Kastelu

 

Viljely tunnelissa vaatii säännöllistä kastelua. Sekä maapohja että astiaviljelyssä kastelu voidaan toteuttaa tippu- tai tihkukasteluna. Tippukastelussa vesi johdetaan suoraan kasvuston juurille, jolloin veden käyttö on tehokkaampaa.

Kastelun määrä on riippuvainen kasvualustasta, astian koosta, säästä ja kasvun vaiheesta.

Rajoitetuissa kasvualustoissa seuranta tapahtuu mittaamalla kasvualustan kosteutta ja ylikastelua. (ylikastelu=kasteluveden määrä/läpitullut vesi)

Maapohjassa viljeltäessä kastelun seuranta tapahtuu tensiometrillä.

 

Lämpötila

 

picture-017Lämpötilan säätelyllä on vaikutusta sekä tunnelin lämpötilaan, että ilmankosteuteen.  Lämpötilan ja kosteuden muutokset vaikuttavat kasvien kasvuun, ravinteiden ja veden ottoon, pölytykseen, marjojen kypsymiseen sekä tuholaisten lisääntymiseen.

Keväällä, kun on vielä yöpakkasia, tunneleissa voi käyttää sisämuovia, joka estää lämmönhaihtumista huomattavasti tehokkaammin kuin yksinkertainen muovi. Myös harson käyttäminen maapohjalla ja Table Top -menetelmässä taimien suojana yöpakkasen ehkäisemiseen on hyvä menetelmä.

Myös tunneleiden sijoittelulla on merkitystä lämpötilan säätelyyn. Esimerkiksi rinnepelloilla tunnelien sijoitetaan siten, että ne ovat rinteiden noususuuntaisesti sijoitettu. Tämä auttaa ilman vaihtumista lämpimän ilman pyrkiessä ylöspäin.

Keväällä, jolloin on vielä yöpakkasia, apuna voidaan käyttää esimerkiksi polttoöljykäyttöisiä lämminilmakehittimiä. Lämmin ilma johdetaan kasvutunneleihin muovisten rei’itettyjen lämmityssukkien avulla. Lämpö voidaan jakaa lämmityssukan avulla tasaisemmin läpi tunnelin.

 

Vadelma

Kasvuvaihe

Edellisen vuoden juuriversoista istutetut taimet istutetaan maalis-huhtikuussa ja taimet aloittavat kasvamisen, kun lämpötila nostetaan 10-12 asteeseen esimerkiksi kasvihuoneessa tai tunnelissa. Tällöin taimi lähtee optimaaliseen kasvuun. Kasvuvaiheessa lämpötilan nousu kiihdyttää taimen kasvua aina 25 °C saakka, jonka jälkeen tunneleita on ryhdyttävä tuulettamaan lämpötilan laskemiseksi. Lämpötilan nousu korkeammaksi kuin 25 astetta on versojen kehitykselle haitallista.

Kukintavaihe

Kukintavaiheen alkamiseen vaikuttavia tekijöitä lämpötilan lisäksi on myös valoisan jakson pituus. Joillakin lajikkeilla kukinta voi alkaa alle 15 asteen lämpötiloissa valoisan ajan ollessa riittävän pitkä, mutta optimaalinen lämpötila on 16 – 24 °C.

Marjan kypsymisvaihe

Marjojen kypsymisvaiheessa lämpötilan säätely hoidetaan pitämällä tunnelien päätyovia ja sivumuoveja avoinna. Tällä tavoin saadaan ilmankosteus pidettyä riittävän alhaisena ja marjat säilyvät kuivina ja laatu hyvänä.  Lämpötila riippuvainen ulkolämpötilasta.

 

Mansikka

Taimivaihe

Keväällä, kun taimet on istutettu, ensimmäinen tavoite on välttää yöpakkasia. Taimet vaativat kasvaakseen yli 5 asteen lämpötilan ja optimaalinen kasvulämpötila on 20 – 24 asteen väillä. Mikäli lämpötila nousee tämän yli, tarvitaan jo tuuletusta, joka tunneleissa tapahtuu päätyovia aukaisemalla. Tuuletusta voidaan lisätä vielä tunneleiden sivumuoveja nostamalla.

Kukintavaihe

Kukintavaiheessa lämpötila tunnelissa saisi olla hieman alhaisempi. Suositeltavana lämpötilana, yölämpötila huomioon ottaen, pidetään 8- 20 astetta

Kypsymisvaihe

Kun tunnelin lämpötila kohoaa yli 25 °C, niin marjojen kehitys alkaa kärsiä, joten tunnelien hyvästä tuuletuksesta pitää huolehtia.

 

Pölytys

 

20170824_123916-1Tunneleissa marjojen pölytys voidaan suorittaa kimalaisten tai mehiläisten avulla. Tunneleiden läheisyydessä voi olla mehiläispesiä tai tunneleihin voi tuoda pölyttäjiksi kimalaisia, jotka ovat pahvista valmistetuissa pesälaatikoissa.

Pilvisellä ja viileällä säällä kimalaiset ovat hieman aktiivisempia pölyttäjiä kuin mehiläiset. Mehiläiset eivät juurikaan liiku alle 10 asteen lämpötilassa.

Pölyttäjiä voidaan käyttää myös harmaahomeen torjunnassa mikrobien levittäjinä.

 

Kasvinsuojelu

 

Tuholaiset

Tunneliviljelyssä biologisesta tuholaistorjunnasta on saatu hyviä tuloksia. Tunneliolosuhteet ovat otollisia kasvituhoojien lisääntymiselle ja edellyttävät täten tuholaisten säännöllistä tarkkailua viikoittain. Tällaisia tuholaisia ovat mm. vattukärsäkäs, vatunäkämäpunkki, mansikkapunkki, kirvat ja ripsiäiset. Näihin tuholaisiin tunneleissä käytettävien petohyönteisten on todettu tehoavan hyvin.

 

Kasvitautien torjunta

Maaperäpohjaisten kasvitautien leviäminen vähenee ruukku- ja kasvulaatikkoviljelyssä.

Yleisimmät mansikalla ja vadelmalla esiintyvät kasvitaudit ovat härmä ja harmaahome.

Härmän torjunnassa hyviä keinoja ovat härmää kestävien lajikkeiden valinta, riittävä ilmanvaihto, nopea reagointi heti ensi oireiden ilmettyä sekä oikeiden hoitotoimien käyttö. Härmän jo ilmestyttyä kasvustoon voidaan sen leviämistä rajoittaa käyttää ei-kemiallisia torjunta-aineita, kuten rikitystä ja heräteaineita, jotka käynnistävät kasvien omat puolustuskeinot ja vahvistavat niitä. Tunneliviljelyssäkin on mahdollista käyttää myös eri valmistajien kemiallisia torjunta-aineita.

Esimerkiksi harmaahomeen esiintyvyys on ollut tunneleissa alhaisempaa kuin avomaalla, johtuen lehdillä ja marjoissa olevan kosteuden vähäisyydestä. Tämä edellyttää hyvää tuuletusta ja kosteuden pitämistä alhaisena kuten kasvihuoneissakin.

Harmaahomeelle voidaan tehdä torjuntaa biologisesti pölyttäjien avulla tai kemiallisena torjuntana.

Marjoilla täytyy huomioida myös lintujen aiheuttamat vahingot. Vahingoilta voidaan suojautua rastasverkkojen avulla.

 

Tunneliviljelyyn sopivat mansikka- ja vadelmalajikkeet

 

Mansikkalajikkeet

Clery, Darselect, Elsanta, Flair, Fleurette, Rumba, Sonata, Malling C, Magnum

Vadelmalajikkeet

Vajolet, Glen Ample, Tulameen

 

Katso tarkemmat tiedot lajikkeista sivuiltamme kohdasta Taimet ( klikkaa tästä)

 

Sadon ajoitus

 

Mansikalla voidaan tuottaa tunnelissa kaksi satoa. Näin saadaan sadot ajoitettua varsinaisen sesonkiajan ulkopuolelle ja mansikalle saadaan parempi hinta. Ensimmäinen sato saadaan 2-3 viikkoa ennen varsinaisen avomaasatokauden alkua.

Ensimmäisen satokauden päätyttyä mansikan taimet poistetaan ja tilalle vaihdetaan uudet taimet, jotka tuottavat sadon varsinaisen avomaasatokauden jälkeen, yleensä elokuun lopun ja syyskuun aikana.

Vadelmalla tunneliviljelyn hyödyt perustuvat satokauden laajentamiseen eri lajikkeita ja istutusajankohtaa valitsemalla. Satokautta voidaan laajentaa molemmista päistä normaaliin avomaasatokauteen verrattuna noin kuukaudella. Samoin tunneliviljelyssä voidaan käyttää lajikkeita, jotka eivät menestyisi avomaaolosuhteissa.

20170629_080050-1